Langharige Dwerg- & Kaninchen Teckelkennel:

"van de Grensstek"

  U bent de 482305ste bezoeker
Toevoegen aan favorieten

DisclaimerDe op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar, de webmaster alsook (eventuele) overige partijen van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is volledig aansprakelijk voor het niet naleven van de bepalingen in deze disclaimer voornoemd en de eventuele gevolgen hiervan. Nederlands recht is van toepassing.